FANDOM


Albus Severus Poter je mlađi sin Harija Potera i Džini (Vizli) Poter, kao i mlađi brat Džejmsa Potera II i stariji brat Lili Lune Poter. Ime je dobio po dva najveća diektora Hogvortsa- Albusu Dambldoru i Severusu Snejpu. Kada je trebao da pođe na Hogvorts, pre ulaska u voz upitao je oca: "Šta ako me rasporede u Sliterin?", a Hari mu je odgovorio da će onda Sliterin dobiti jednog velikog mladog čarobnjaka. Tako je i bilo. Njega, kao i njegovu sestru i brata su rasporedili u Sliterin, ali uprkos verovanjima da su svi Sliterinci zli mladi Poterovi to nisu postali. Kao i njihovi imanjaci- veliki ljudi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.